+420 608 497 774 work@4xgroup.cz

Výškové práce

Práce ve výškách provádíme pomocí speciální výškové a horolezecké techniky, závěsných lávek a montážních plošin.

Specializujeme se na provádění výškových a hlubinných prací na veškerých výškových a špatně dostupných objektech (panelové domy, komíny, vodojemy, sila, mosty, přehrady, jeřáby, stožáry, větrné elektrárny, haly, průmyslové objekty, kostely, historické památky atd). Ve výškách provádíme veškeré řemeslné, odborné a speciální práce. Převážně to jsou montáže reklam a jejich nosných konstrukcí, instalace zábran proti ptactvu, sanace železobetonových konstrukcí, vysokotlaké mytí a tryskání abrazivem, montáže konstrukcí…
Při práci klademe důraz na bezpečnost práce našich pracovníků, kvalitně a odborně provedenou práci.

 • MONTÁŽE VE VÝŠKÁCH
 • INSTALACE A VÝMĚNY REKLAM
 • INSTALACE ZÁBRAN PROTI PTACTVU – hroty, sítě, makety, siluety
 • OPRAVY FASÁD PO HNÍZDĚNÍ PTÁKŮ
 • PRŮMYSLOVÝ ÚKLID, ČIŠTĚNÍ A MYTÍ
 • ODSTRANĚNÍ SNĚHU A LEDU

MONTÁŽE VE VÝŠKÁCH

Jako výškoví specialisté provádíme veškeré montážní práce ve výškách

Provádíme:

 • montáže ocelových konstrukcí
 • montáže stožárů
 • montáže vysílačů
 • montáže hromosvodů (včetně revizní zprávy)
 • montáže vzduchotechniky
 • montáže klimatizací
 • montáže elektronické techniky
 • montáže světel a osvětlovacích prvků
 • montáže reklamních výzdob a informačních tabulí
 • montáže sítí pro zajištění skal a svahů
 • montáže lešení
 • montáže závěsných lávek (na střeše…)
 • montáže shozů na suť
 • montáže záchytných sítí

 


 INSTALACE A VÝMĚNY REKLAM

Provádíme odborné instalace jakékoliv venkovní reklamy neomezených rozměrů po celé České republice a Slovensku. Realizujeme montáže na komínech, panelových domech, zateplených fasádách, sendvičových panelech… Provádíme také repasování a čištění reklam.

Instalujeme a obnovujme
 • nosné konstrukce a rastry pro reklamu
 • reklamní plachty – banner, mash
 • reklamní desky – dibond, pvc
 • výlep billboardů
 • plastická písma
 • světelné reklamy
 • reklamní stojany
 • vlajky
 • reklamní polep – samolepky na výlohy, okenní samolepky
 • 3D loga i jinou atypickou reklamu

Krom samotné instalace nosných prvku, děláme i jejich výrobu na zakázku dle individuálních potřeb.

Všechny ocelové nosné prvky jsou ošetřeny žárovým zinkem proti korozi, na přání zákazníka mohou byt ještě ošetřeny barevným nástřikem nebo práškovou barvou.

 • Nosné konstrukce deskových reklam
 • Nosné konstrukce světelných boxů
 • Reklamní totemy
 • Vlakové stožáry
 • IMPACTBOARD – mobilní reklamní kostky

 

 

Kontaktujte nás  a my Vám nabídneme vhodné řešení, termín a nezávaznou kalkulaci…

 


INSTALACE ZÁBRAN PROTI PTACTVU

Každý si určitě dokáže představit, jaký problém jsou ptáci, kteří znečišťují parapety, římsy… – jedná se z velké části o holuby. Trus takovýchto ptáků nejen znečišťuje okolí, ale především jsou nositeli různých nemocí. Proto se instalují zábrany proti ptactvu.
Pro zajištění budov a objektů proti usedání a hnízdění ptactva se používají tyto zádržné systémy:

 • Síťový systém (sítě) je nevhodnější k zajištění velkých ploch např. světlíky, podhledy, nádvoří, sochy, střechy, balkónů, teras. Tento systém má největší účinnost.
 • Hrotový systém (trny) se používá převážně k zajištění atik, žlabů, parapetů, hřebenů a říms. Lze použít i proti hnízdění jiřiček a vlaštovek. Zábrany proti ptactvu se nejčastěji montují na okna, balkony, světlíky, parapety a střechy.
 • Makety a siluety dravců se kresli na fasády, nebo vylepují na prosklené části budov. Makety ve skutečné velikosti se pak stavějí nebo zavěšují na okraje budov.

Jde hlavně o odstrašení drobného ptactva, které si s velkou oblibou dělá hnízda v nově zateplené fasádě. Před provedením opravy poškozené fasády doporučujeme použít jednu z  variant „plašiče“.

Snažíme se vždy navrhnout nejvhodnější a nejekonomičtější variantu pro daný objekt.

Kontaktujte nás  a my Vám nabídneme vhodné řešení, termín a nezávaznou kalkulaci…


OPRAVY FASÁD PO HNÍZDĚNÍ PTÁKŮ

Provádíme opravy zateplení fasád poškozených ptáky. Díky dírám dochází k zatékání dešťové vody na návětrných stranách domů, hnízdící ptáci znečišťují fasádu trusem a ruší obyvatele domu hlukem, fasáda ztrácí svoji izolační funkci. Ptáky je často vyklována izolace víc jak 50x50cm.

Používáme výhradně materiál určený pro venkovní zateplení s cílem minimalizovat tepelnou ztrátu v místě opravy. Barva omítky je standardně šedá, pro objednání původní barvy je třeba znát výrobce a číslo odstínu. Řada zákazníků má menší množství původní omítky na opravu uschováno.

Samotné vyplnění otvoru je možné provést dvěma způsoby.

    1. Vyplnění otvoru montážní pěnou – těžko se odhaduje kolik nabude, a tak často dochází u neodborné opravy k znečištění fasády, u velkých dutin muže způsobit nerovnosti na fasádě
    2. Úplné nahrazení chybějícího izolačního materiálu – polystyrenu; postižené místo se odkryje na původní – nezateplenou fasádu, a provede se opětovné zaizolování, překrytí spoje armaturou – perlinkou a nanesením fasády

Osobně se přikláníme k variantě 2, i když je pracnější. Většinou však dochází ke kombinaci těchto dvou variant oprav.

 

Kontaktujte nás  a my Vám nabídneme vhodné řešení, termín a nezávaznou kalkulaci…

 

 


PRŮMYSLOVÝ ÚKLID, ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Práce ve výškách je mnohdy spojena i s úklidem, čištěním a mytím. Nejčastěji se jedná o mytí prosklených ploch. I při takové práci je třeba dbát na bezpečnost osob!

Nejčastěji se jedná o práce: 

 • mytí prosklených ploch
 • mytí fasád tlakovou vodou a chemickou cestou
 • čištění střech a ochrana před další tvorbou mech
 • vysokotlaké čištění (voda)
 • čištění strojů, produktovodů, vazníků, stěn, čištění siláží a sýpek
 • čištění okapových systémů
 • čištění studní…

 

Kontaktujte nás  a my Vám nabídneme vhodné řešení, termín a nezávaznou kalkulaci…

 

 


ODSTRANĚNÍ SNĚHU A LEDU

Zbavte se hrozby rampouchů na okapech a sněhových převisů na střeše. Neohrožujte majetek a zdraví spoluobčanů. V případě zamrzlých okapů a velké vrstvách sněhu na střeše dochází často k zatékání do objektů.

Nabízíme:

 • shazování sněhu a ledu z rovných střech panelových domů, obchodních domů, rodinných domů, průmyslových objektů, apod.
 • shazování sněhu a ledu ze šikmých střech rodinných i bytových domů
 • odstraňování sněhu a ledu z okapů
 • prevence zamrzání okapu a tvorby rapouchu

 

Jak postupovat při sněhovém převisu na kraji střechy

 • Dát na chodník ceduli „Pozor padá sníh ze střech
 • Obehnat chodník zábranami a znemožnit vstup pod sněhový převěj
 • Přeparkovat všechna auta v blízkosti domu
 • Zavolat 608 497 774 a my dorazíme sníh a led odstranit

 

 

Odstraňování rampouchů, námrazy a sněhových barier z okapů, úklid sněhu ze střech není žádný problém. Šetrně a bezpečně uklidíme Vaši střechu od sněhu. Uklízíme strmé sedlové střechy, ploché střechy a střechy s různými krytinami.

 

 

Pokud sníh postupně neodtaje, hromadí se a hrozí jeho zřícení. V takovém případě může dojít ke zranění osob, anebo vzniku škod padajícím sněhem a ledem.

Za sníh padající ze střech nesou zodpovědnost majitelé domů!!!

 

 


OSTATNÍ

Jako zkušení horolezci mající potřebné zkušenosti a vybavení nabízíme spolupráci při jakékoli práci ve výškách, ať již se jedná o údržbu, opravy či instalaci

 • zajištění předmětů ve výškách
 • fotodokumentace
 • kontrola spojů v konstrukcích
 • revize jeřábových drah
 • montáže hromosvodu
 • práce z plošiny

Máte zájem o některou z těchto činností nebo o výškovou práci zde neuvedenou?

Kontaktujte nás  a my Vám nabídneme vhodné řešení, termín a nezávaznou kalkulaci…